Campanii - Kendra

Campanii Kendra Beauty Cosmetics

Campanie vouchere 50 lei – 1-31 octombrie 2022

1. Organizatorul si regulamentul

(1) Promotia este organizata si desfasurata de SC B&B Collection SRL, o societate comerciala romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Traian 3, Ap. 54, Bucuresti, sector 3, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul".

(2) Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Promotiei (denumit in continuare "Regulamentul").

(3) Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin afisarea, in permanenta pe durata Promotiei, in magazinele participante, la cererea expresa a clientilor.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum o zi lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, pe Site.

2. Teritoriul si durata de desfasurare a Promotiei

(1) Promotia este organizata pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in magazinele participante (Anexa 1) Splend’or, Be in time sau B&B Collection (exclusiv cele ce functioneaza in aceleasi orase cu magazinele KENDRA beauty cosmetics) si in toate magazinele KENDRA beauty cosmetics.

(2) Promotia incepe la ora 10:00:00, pe data de 1 octombrie 2022 si se incheie la ora 21:59:59, pe data de 31 octombrie 2022.

 • Perioada de emitere a voucherelor in magazine este 1 - 31 octombrie 2022.

 • Perioada de utilizare a voucherelor in magazine este 1 octombrie – 31 decembrie 2022.

Prima zi de utilizare a voucherelor in conditiile prezentului Regulament este 1 octombrie 2022, iar ultima zi de utilizare a voucherului din Promotie este 31 decembrie 2022, conform orelor de functionare pentru fiecare magazin participant in parte, cu exceptia situatiei in care promotia va fi prelungita.

(3) Dupa data incheierii Promotiei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Promotiei.

3. Dreptul de participare

(1) La Promotie pot participa toate persoanele (denumite in continuare "Participanti") care au resedinta in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii promotiei si care indeplinesc conditiile descrise la articolul 4.

(2) La Promotie nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

4. Procedura Promotiei

In perioada 1 – 31 octombrie 2022.

- clientii care achizitioneaza produse din magazinele participante Splend’or, Be in Time sau B&B Collection in valoare de minim 250 de lei pe un singur bon fiscal, primesc un voucher de cumparaturi in valoare de 50 lei, valabil in magazinele KENDRA beauty cosmetics la cumparaturi de minimum 250 de lei.

- clientii care achizitioneaza produse in valoare de minim 500 de lei pe un singur bon fiscal, primesc doua vouchere, fiecare in valoare de 50 de lei.

La fiecare suma de 250 lei cheltuita (pe acelasi bon fiscal, pana la 1250 lei) in magazinele Splend’or, Be in Time sau B&B Collection se obtine un voucher in valoare de 50 lei valabile in magazinele Kendra. Numarul voucherelor acordate nu poate fi mai mare de 5, chiar daca suma cheltuita depaseste 1250 lei.

Voucherele sunt acordate de Organizator sub forma unor coduri numerice imprimate pe bonurile fiscale ce indeplinesc conditiile de participare la concurs. Fiecare cod numeric este unic si corespunde unei valori de 50 lei.

Voucherele emise in magazinele participante vor curpinde urmatoarele informatii:

 • Codul unic al fiecarui voucher in valoare de 50 lei
 • Perioada de valabilitate a voucherelor pentru valorificare, 1 octombrie – 31 decembrie 2022.

Voucherele pot fi valorificate exclusiv in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2022, in magazinele de tip KENDRA beauty cosmetics.

Voucherele ce nu sunt valorificate pana la 31 decembrie 2022 isi pierd valabilitatea.

Voucherele poti fi valorificate doar prin prezentarea la casa de marcat a bonurilor pe care sunt inscrise codurile voucherelor.

Voucherele pot fi valorificate astfel:

 • La fiecare cumparatura de minim 250 lei pe un singur bon fiscal, excluzand produsele ce au deja aplicata o reducere de pret, poate fi valorificat un voucher in valoare de 50 lei.

Valoarea achizitiei pentru care se emite voucher nu poate fi cumulata din mai multe magazine, ci trebuie efectuata pe un singur bon, dintr-un singur magazin Splend’or, Be in time sau B&B Collection.

In cazul in care clientul detine un card de fidelitate KENDRA beauty cosmetics valabil, acesta va putea alege intre: valorificarea voucherului SAU acordarea discount-ului aferent cardului de fidelitate.

Clientul va informa magazinul despre intentia de valorificare a voucherului, inainte de achizitia produselor. In cazul in care clientul nu doreste sau nu isi anunta intentia de a valorifica voucherul inainte de achizitie, acestuia i se vor acorda exclusiv beneficiile cardului de fidelitate, fara posibilitatea returului produselor in sensul valorificarii voucherului.

Voucherul este transmisibil.

Nu se va putea valorifica voucherul in cazul in care pentru achizitia produsului/produselor clientul solicita valorificarea de vouchere, cupoane sau bonuri valorice aferente altor campanii publicitare, campaniile nefiind aplicate cumulativ.

Se pot valorifica mai multe vouchere in magazinele Kendra, la o singura achizitie, cate un voucher pentru fiecare prag de 250 lei, dupa cum urmeaza:

 • 1 voucher de 50 de lei pentru achizitii de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal

 • 2 vouchere de 50 de lei pentru achizitii de minimum 500 de lei pe un singur bon fiscal

 • 3 vouchere de 50 de lei pentru achizitii de minimum 750 de lei pe un singur bon fiscal

 • Samd

Fiecare voucher este identificat printr-un cod unic poate fi folosit o singura data.

5. Contravaloarea in bani

Voucherele nu pot fi preschimbate in bani sau in alte beneficii.

6. Incetarea inainte de termen a Promotiei

(1) Promotia poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Promotia.

(2) Situatiilor avute in vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu este mai este tinut la nici o obligatie catre Participantii la Promotie, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

7. Limitarea raspunderii

Organizatorul Promotiei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

 • 1. Pierderile sau deteriorarile voucherului campaniei;

 • 2. Organizatorul nu va accepta voucherele falsificate sau deteriorate;

 • 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Promotia. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda va refuza utilizarea voucherului;

 • 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Promotie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Promotiei.

8. Taxe si impozite

Organizatorul Promotiei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta Promotie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

9. Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele reclamatii ale participantilor la Promotie se vor adresa Organizatorului si vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.


SC B&B COLLECTION SRLAnexa 1 - Magazine participante
Oras Mall / Centru comercial KENDRA beauty cosmetics Splend'or Be in Time B&B Collection

1

Alba Iulia

Mall Alba

KENDRA beauty cosmetics

Splend'or

 

 

2

Arad

Atrium

KENDRA beauty cosmetics

Splend'or

Be in Time

 

3

Arad

Ziridava

 

 

 

B&B Collection

4

Bistrita

Centrul Comercial Winmarkt

KENDRA beauty cosmetics

 

 

B&B Collection

5

Braila

Braila Promenada Mall

KENDRA beauty cosmetics

Splend'or

 

 

6

Bucuresti

Baneasa - Feeria

 

Splend'or

Be in Time

B&B Collection

7

Bucuresti

Militari

KENDRA beauty cosmetics

Splend'or

 

 

8

Bucuresti

Mega Mall

 

Splend'or

Be in Time

B&B Collection

9

Bucuresti

Park Lake

 

Splend'or

Be in Time

B&B Collection

10

Bucuresti

Plaza Romania

 

Splend'or

 

 

11

Bucuresti

Promenada

 

Splend'or

 

 

12

Bucuresti

Sun Plaza

 

Splend'or

Be in Time

B&B Collection

13

Bucuresti

Unirea

KENDRA beauty cosmetics

Splend'or

Be in Time

B&B Collection

14

Bucuresti

Vulcan

 

 

 

B&B Collection

15

Bucuresti

Grand Arena Carrefour Berceni

 

Splend'or

 

 

16

Bucuresti

Cora Lujerului

 

 

 

B&B Collection

17

Bucuresti

Cora Pantelimon

 

 

 

B&B Collection

18

Bucuresti

Carrefour Orhideea

 

Splend'or

 

B&B Collection

19

Bucuresti

Bucuresti Mall

 

Splend'or

 

 

20

Bucuresti

Auchan Titan

 

 

 

B&B Collection

21

Bucuresti

Afi Cotroceni

 

Splend'or

Be in Time

B&B Collection

22

Buzau

Aurora Mall

KENDRA beauty cosmetics

Splend'or

 

B&B Collection

23

Deva

Shopping city

KENDRA beauty cosmetics

 

 

B&B Collection

24

Focsani

Focsani Mall

KENDRA beauty cosmetics

Splend'or

 

 

25

Pitesti

Trivale

KENDRA beauty cosmetics

Splend'or

 

 

26

Pitesti

Jupiter

 

 

 

B&B Collection

27

Pitesti

Vivo!

KENDRA beauty cosmetics

Splend'or

Be in Time

B&B Collection

28

Ramnicu Valcea

River Plaza Mall

KENDRA beauty cosmetics

Splend'or

 

 

29

Ramnicu Valcea

Shopping City Mall

 

Splend'or

 

B&B Collection

30

Slatina

Winmarkt

KENDRA beauty cosmetics

 

 

B&B Collection

31

Slobozia

Winmarkt Ialomita

KENDRA beauty cosmetics

 

 

B&B Collection

32

Targoviste

Dambovita Mall

KENDRA beauty cosmetics

Splend'or

 

 

33

Targoviste

Muntenia

KENDRA beauty cosmetics

 

 

B&B Collection 

34

Targu Jiu

Shopping City

KENDRA beauty cosmetics

Splend'or

 

B&B Collection 

35

Tulcea

Winmarkt Diana

KENDRA beauty cosmetics

Splend'or